Runinskrifter.net

Korsform A4, enligt Lager

A4
980–1150
Korsform A4

Inskrifter med minst ett kors som otvetydigt visar korsformen (243):

Inskrifter med minst ett kors som eventuellt visar korsformen (20):