Runinskrifter.net

U Fv1979;244B

Förhållanden:

Parsten till U 358.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4E7

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 44′ 15.5″18° 3′ 41.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66263691626889
SWEREF99TM
xy
6626166672077
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3348416625852
GeoHash
u6sgg4bhcp
GeoDNA
eaagctagtcaccgagaaagga

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Stora Ullentuna
Socken:
Skepptuna socken
Härad:
Seminghundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Övriga anmärkningar:

Funna 1921 och 1953. Ristad i gunnarsstil, eventuellt parstenen till U 358. Ytterligare ett fragment med korsets övre del funnet 1990 (Fv 1993:234).

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: