Runinskrifter.net

Korsform C9, enligt Lager

C9
900–1500
Korsform C9

Inskrifter med minst ett kors som otvetydigt visar korsformen (250):

Inskrifter med minst ett kors som eventuellt visar korsformen (1):