Runinskrifter.net

Gs 18

Objektuppgifter:

Föremål:
4 fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Rödgrå gävlesandsten
Nyckelord:
sten: rödgrå gävlesandsten, sandsten, sten

Utseende:

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A8B2C8, C9F1

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
60° 46′ 11.0″17° 11′ 25.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
67400001575500
SWEREF99TM
xy
6739129619318
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6193186739129
GeoHash
u6u1xnvc21
GeoDNA
eaagctaaggcctaatacttag

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
60° 44′ 23.1″17° 11′ 6.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
67366551575275
SWEREF99TM
xy
6735783619134
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6191346735783
GeoHash
u6u1x13f9z
GeoDNA
eaagctaaggcctggagctcga

Lokalisering:

Placering:
A, B och D i Gävle museum och C i Hille hembygdsgård.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Björke
Socken:
Hille socken
Härad:
Gästriklands östra tingslag
Landskap:
Gästrikland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Fragment C har en bild av man som åker i an vagn och håller en korsstav i handen. Fragment D hittades 1988 i grundfyllningen till en ladugård.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Mickelsson, Hilding;
CC BY-NC
URI | Kringla | Källa
Mickelsson, Hilding; 1982-01-01
CC BY-NC
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: