Runinskrifter.net

U 348

Objektuppgifter:

Föremål:
Bergvägg
Nyckelord:
bergvägg, vägg
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A8B2C9F1

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 37′ 51.6″18° 11′ 3.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66147361634215
SWEREF99TM
xy
6614625679542
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3412336613686
GeoHash
u6sgjz3rv4
GeoDNA
eaagctagtccgtccagcacca

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Näs
Socken:
Frösunda socken
Härad:
Seminghundra härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Början av 1100-talet

Vikingatid; 1100–1133

Övriga anmärkningar:

Parristning till U 347.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Näs. U 348, U 347."@sv – Faith-Ell, Harald"@sv; Faith-Ell, Harald"@sv; 1940-01-01"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: