Runinskrifter.net

Korsform E3, enligt Lager

E3
980–1500
Korsform E3

Inskrifter med minst ett kors som otvetydigt visar korsformen (205):

Inskrifter med minst ett kors som eventuellt visar korsformen (3):