Runinskrifter.net

Korsform B2, enligt Lager

B2
900–1150
Korsform B2

Inskrifter med minst ett kors som otvetydigt visar korsformen (216):

Inskrifter med minst ett kors som eventuellt visar korsformen (6):