Runinskrifter.net

Vg 37

Även känd som B 986, L 1563.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A8B2C8F1

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 34′ 21.3″13° 2′ 6.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64977541338853
SWEREF99TM
xy
6494132385731
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3857316494132
GeoHash
u63m0wgcvz
GeoDNA
eaagcggcataggcagccttca

Lokalisering:

Placering:
På kyrkogården
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Rackeby kyrka
Socken:
Rackeby socken
Härad:
Kållands härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Rackeby kyrka. Runsignum Vg 37"@sv – Hadorph, Johan, Vistrand, P, Djurklou, N G, Törnevall, Petrus, Faith-Ell, Harald, Okänd, Brenner, Elias"@sv; Hadorph, Johan, Vistrand, P, Djurklou, N G, Törnevall, Petrus, Faith-Ell, Harald, Okänd, Brenner, Elias"@sv; 1670-01-01"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: