Runinskrifter.net

Sm 135 †

Även känd som B 1041, L 1212.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A8B2F1

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 36′ 20.9″15° 8′ 18.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63869451460134
SWEREF99TM
xy
6384834508267
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5082676384834
GeoHash
u64z8qz6hv
GeoDNA
eaagcgtgccaagactccgctg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Österby
Socken:
Hults socken
Härad:
Södra Vedbo härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: