Runinskrifter.net

U 631

Även känd som B 318, L 30.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Röd sandsten
Nyckelord:
sten: röd sandsten, sandsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A9B2F1

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 32′ 27.4″17° 31′ 22.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66035531597173
SWEREF99TM
xy
6602996642648
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6426486602996
GeoHash
u6s6wxpg4g
GeoDNA
eaagctaggctcgcactttcat

Lokalisering:

Placering:
SHM (24372)
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Kalmar kyrka
Socken:
Kalmar socken
Härad:
Håbo härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Övriga anmärkningar:

Har troligen varit rest över en grav på kyrkogården. På baksidan en bild av en man och en kvinna som omfamnar varandra.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Fotografi – Anställd vid SHM, 1995-03-08, SHM; SHM; 1995-03-08
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – John-Björn Huber, 2000-01-10, SHM; SHM; 2000-01-10
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: