Runinskrifter.net

Vg 186

Även känd som L 1410.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A8B2C11F1

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 51′ 10.8″13° 26′ 10.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64167441359361
SWEREF99TM
xy
6413418407195
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4071956413418
GeoHash
u6391ezfpw
GeoDNA
eaagcggctgagttaccctctt

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 17′ 4.9″13° 29′ 26.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64646951364241
SWEREF99TM
xy
6461398411500
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4115006461398
GeoHash
u63edfrsgv
GeoDNA
eaagcggctaacgtcttccggc

Lokalisering:

Placering:
Vid Dagsnäs, Bjärka sn.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Timmele kyrkogård
Socken:
Timmele socken
Härad:
Redvägs härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1010–1050

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runsten Dagsnäs. – Karlsson, Harald "Hå-Kå";
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Runsten i Dagsnäs Park. – Hagberg, Ulf-Erik; 1977-01-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
(uppgifter saknas) – 1982-07-10
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: