Runinskrifter.net

Vg 39

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A8B2F1

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 33′ 59.5″13° 1′ 4.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64971241337817
SWEREF99TM
xy
6493490384704
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3847046493490
GeoHash
u63m0jxqcf
GeoDNA
eaagcggcataggagcctacga

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Åkersberg
Socken:
Rackeby socken
Härad:
Kållands härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Åkersberg. Runsignum Vg 39"@sv – Hellman, Gustaf Adolf, Okänd, Faith-Ell, Harald"@sv; Hellman, Gustaf Adolf, Okänd, Faith-Ell, Harald"@sv; 2022-03-07"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: