Runinskrifter.net

Gs 6

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Röd gävlesandsten
Nyckelord:
sten: röd gävlesandsten, sandsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A8B2F1

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
60° 17′ 25.2″17° 2′ 28.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66864311568372
SWEREF99TM
xy
6685493612849
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6128496685493
GeoHash
u6sngz90er
GeoDNA
eaagctagaagccccaatgggc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Hade (Hadeholm)
Socken:
Hedesunda socken
Härad:
Gästriklands östra tingslag
Landskap:
Gästrikland
Land:
Sverige

Datering:

Slutet av 1000-talet

Vikingatid; 1066–1099

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: