Runinskrifter.net

DR 264

Även känd som DK Sk3, L 1438, Sk 3.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Ådergnejs
Nyckelord:
sten: gnejs, ådergnejs

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A9B2C11F1

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
55° 35′ 6.0″13° 17′ 20.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
61646001341350
SWEREF99TM
xy
6161220392161
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33U3921616161220
GeoHash
u3cknquy4b
GeoDNA
eaagtaacatttgactaaccgt

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
55° 35′ 9.5″13° 17′ 20.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
61647101341352
SWEREF99TM
xy
6161330392162
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33U3921626161330
GeoHash
u3cknrhgf0
GeoDNA
eaagtaacatttgaccggtcac

Lokalisering:

Placering:
2m söder om bygatan i västra delen av byn.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Hyby 1, Vissmarlöv
Socken:
Hyby socken
Härad:
Bara härad
Landskap:
Skåne
Land:
Sverige

Datering:

Kristen efter-Jelling

Vikingatid; 1000–1050

Övriga anmärkningar:

Prydd med kors och bild av hjort.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Dr264 Hyby Vismarlöv"@sv – Lundberg, Bengt A"@sv; Lundberg, Bengt A"@sv; 2002-04-25"@sv

URI

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: