Runinskrifter.net

U 57

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Gnejs
Nyckelord:
sten: gnejs

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Korsformer:

Visar 2 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A8B2F1
Kors 2: A8B2C1F1

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 20′ 24.1″17° 56′ 43.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65818721621780
SWEREF99TM
xy
6581621667510
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6675106581621
GeoHash
u6sc86e2sz
GeoDNA
eaagctagttaaggcgctgtta

Lokalisering:

Placering:
Stockholms stadsmuseum (274), eventuellt försvunnen.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Riksby, Bromma församling
Socken:
Stockholm
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1080

Övriga anmärkningar:

Tre fragment bevarade.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: