Runinskrifter.net

Korsform C8, enligt Lager

C8
980–1500
Korsform C8

Inskrifter med minst ett kors som otvetydigt visar korsformen (167):

Inskrifter med minst ett kors som eventuellt visar korsformen (2):