Runinskrifter.net

Korsform C7, enligt Lager

C7
966–1150
Korsform C7

Inskrifter med minst ett kors som otvetydigt visar korsformen (209):