Runinskrifter.net

Korsform C6, enligt Lager

C6
966–1150
Korsform C6

Inskrifter med minst ett kors som otvetydigt visar korsformen (201):