Runinskrifter.net

Material ‘kalksten’ (‘sten’)

Inskrifter på kalksten (605):