Runinskrifter.net

G 132

Även känd som L 1613.

Objektuppgifter:

Föremål:
Ringkors
Nyckelord:
kors, ringkors
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 26′ 27.6″18° 27′ 9.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63714881658962
SWEREF99TM
xy
6371743707203
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3471136369344
GeoHash
u6jngbuf4g
GeoDNA
eaagctgtaagcctttaatcgt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Bondarve
Socken:
Guldrupe socken
Härad:
Halla ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

Andra hälften av 1200-talet

Medeltid; 1250–1299

Övriga anmärkningar:

På baksidan finns en bild av en man med yxa som bakifrån blir slagen i huvudet av en man med en påk.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Guldrupe 14:1"@sv – Kennerstedt, Lars, Säve, Per Arvid"@sv; Kennerstedt, Lars, Säve, Per Arvid"@sv; 2021-05-05"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: