Runinskrifter.net

Vg 43

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av gravhällar
Nyckelord:
fragment, grav, gravhäll, häll
Material:
Sandsten och kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sandsten, sandsten och kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 29′ 47.8″13° 5′ 30.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64891641341795
SWEREF99TM
xy
6485583388775
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3887756485583
GeoHash
u63kcbvp99
GeoDNA
eaagcggcatgactttacaaaa

Lokalisering:

Placering:
Råda kyrkomuseum
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Råda kyrka
Socken:
Råda socken
Härad:
Kållands härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Medeltid; 1100–1500

Övriga anmärkningar:

Rent ornamentala.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: