Runinskrifter.net

Vg NOR2002;37

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment avrunsten eller gravhäll
Nyckelord:
fragment, grav, gravhäll, häll, runsten, sten
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 25′ 52.1″12° 44′ 13.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64827631320802
SWEREF99TM
xy
6478934367872
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3678726478934
GeoHash
u63h3v4cvp
GeoDNA
eaagcggcagggcctatgttca

Lokalisering:

Placering:
Tuns hembygdsförenings museum.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Tun
Socken:
Tuns socken
Härad:
Åse härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid?; 725–1100

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: