Runinskrifter.net

G 88

Även känd som KJ 1.

Objektuppgifter:

Föremål:
Sidohäll i gravkista
Nyckelord:
grav, gravkista, häll, kista
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 16′ 53.4″18° 26′ 21.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63537001658850
SWEREF99TM
xy
6353958707302
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3456456351624
GeoHash
u6jjgeg0uk
GeoDNA
eaagctgtagacctaaccggta

Lokalisering:

Placering:
SHM (13436)
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Kylver
Socken:
Stånga socken
Härad:
Burs ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

375/400–460/470 (Imer 2007)

Urnordisk; 375–470

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Fotografi – Sara Kusmin, 2005-11-08, SHMM; SHMM; 2005-11-08
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Christer Åhlin, 2009-03-06, SHMM; SHMM; 2009-03-06
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Christer Åhlin, 2009-03-06, SHMM; SHMM; 2009-03-06
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Christer Åhlin, 2009-03-06, SHMM; SHMM; 2009-03-06
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: