Runinskrifter.net

G 21

Även känd som L 1791.

Objektuppgifter:

Föremål:
Gravhäll
Nyckelord:
grav, gravhäll, häll
Material:
Gråvit kalksten
Nyckelord:
sten: gråvit kalksten, kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 2′ 6.4″18° 18′ 0.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63259561651461
SWEREF99TM
xy
6326134700244
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3361696324533
GeoHash
u6jh2qvv8d
GeoDNA
eaagctgtagggaactacctaa

Lokalisering:

Placering:
Under tak utanför kyrkogårdsmuren.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Öja kyrka
Socken:
Öja socken
Härad:
Hoburgs ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

Slutet av 1200-talet – början av 1300-talet

Medeltid; 1266–1333

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Öja kyrka – Lagergren, Nils; Riksantikvarieämbetet; 1961-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Öja kyrka – Anderson, Iwar; Riksantikvarieämbetet; 1961-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Öja kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2001-08-14
CC BY
URI | Kringla | Källa
Öja kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2001-08-14
CC BY
URI | Kringla | Källa
Öja kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2001-08-14
CC BY
URI | Kringla | Källa
Öja kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2001-08-14
CC BY
URI | Kringla | Källa
Öja kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2001-08-14
CC BY
URI | Kringla | Källa
Öja kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2001-08-14
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: