Runinskrifter.net

Sm 168

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av gravhäll
Nyckelord:
fragment, grav, gravhäll, häll
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
56° 38′ 13.5″16° 13′ 30.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
62789471525760
SWEREF99TM
xy
6277660575139
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5751396277660
GeoHash
u65d1nqwyy
GeoDNA
eaagcgtttaggtaattacatc

Lokalisering:

Placering:
På vapenhusvinden
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Hossmo kyrka
Socken:
Hossmo socken
Härad:
Södra Möre härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Ett kors finns på baksidan av stenen.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: