Runinskrifter.net

Sm 147

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 0′ 53.8″16° 28′ 29.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64325121539585
SWEREF99TM
xy
6431326587140
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5871406431326
GeoHash
u67dnck9t4
GeoDNA
eaagcgtctattgttcgatgca

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Västra Eds ödekyrka
Socken:
Västra Eds socken
Härad:
Norra Tjusts härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: