Runinskrifter.net

G 249

Även känd som L 2012.

Objektuppgifter:

Föremål:
Ristning i vägg
Nyckelord:
vägg
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 39′ 2.1″18° 32′ 41.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63950361663555
SWEREF99TM
xy
6395340711516
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3534896392462
GeoHash
u6jpvyzyzq
GeoDNA
eaagctgtaacaccctcccctc

Lokalisering:

Placering:
Södra korportalen
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Fole kyrka
Socken:
Fole socken
Härad:
Bro ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

1300-talet

Medeltid; 1300–1399

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Fole kyrka – Riksantikvarieämbetet;
PD
URI | Kringla | Källa
Fole kyrka – von Friesen, Otto; Riksantikvarieämbetet; 1904-01-01
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: