Runinskrifter.net

G 59

Även känd som L 1575.

Objektuppgifter:

Föremål:
Bildsten med runor
Nyckelord:
bildsten, sten
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 11′ 14.3″18° 15′ 45.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63428161648577
SWEREF99TM
xy
6342956697161
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3345776341558
GeoHash
u6hvrddkpt
GeoDNA
eaagctggctctctagcgattt

Lokalisering:

Placering:
I tornkammaren
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Hablingbo kyrka
Socken:
Hablingbo socken
Härad:
Hablinge ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

1000-talet

Vikingatid; 1000–1099

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: