Runinskrifter.net

G 25

Objektuppgifter:

Föremål:
Gravhäll
Nyckelord:
grav, gravhäll, häll
Material:
Röd kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, röd kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 2′ 7.8″18° 17′ 59.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63260001651447
SWEREF99TM
xy
6326178700229
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3361596324578
GeoHash
u6jh2qvxgu
GeoDNA
eaagctgtagggaactaccaac

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Öja kyrka
Socken:
Öja socken
Härad:
Hoburgs ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

Medeltid; 1100–1500

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Öja kyrka"@sv – Lagergren, Nils"@sv; Lagergren, Nils"@sv; 2021-01-17"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: