Runinskrifter.net

G 174

Även känd som L 1748.

Objektuppgifter:

Föremål:
Gravhäll
Nyckelord:
grav, gravhäll, häll
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 26′ 56.6″18° 21′ 50.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63721791653608
SWEREF99TM
xy
6372370701843
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3418296370441
GeoHash
u6jncfk2cw
GeoDNA
eaagctgtaagactctgagtga

Lokalisering:

Placering:
I korgolvet
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Väte kyrka
Socken:
Väte socken
Härad:
Hejde ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

Tidigast ca. 1400

Medeltid; 1400–1500

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

G174 Väte – Kennerstedt, Lars; Riksantikvarieämbetet; 2011-07-08
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: