Runinskrifter.net

G 288

Även känd som L 1712.

Objektuppgifter:

Föremål:
Gravhäll
Nyckelord:
grav, gravhäll, häll
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 46′ 30.4″18° 53′ 42.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64097961683824
SWEREF99TM
xy
6410337731604
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3748176405619
GeoHash
u6m2tvxh2v
GeoDNA
eaagctgcgttatctcctaggg

Lokalisering:

Placering:
I långhusgolvet
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Hellvi kyrka
Socken:
Hellvi socken
Härad:
Forsa ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

Troligen början av 1300-talet

Medeltid; 1300–1333

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.