Runinskrifter.net

Sm Fv1959;105A

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av gravhäll
Nyckelord:
fragment, grav, gravhäll, häll
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
56° 38′ 13.6″16° 13′ 30.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
62789501525759
SWEREF99TM
xy
6277663575138
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5751386277663
GeoHash
u65d1nqxn7
GeoDNA
eaagcgtttaggtaattacact

Lokalisering:

Placering:
På vapenhusvinden
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Hossmo kyrka
Socken:
Hossmo socken
Härad:
Södra Möre härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Rent ornamental.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI: