Runinskrifter.net

Sm 124

Även känd som L 1666.

Objektuppgifter:

Föremål:
Gravhäll
Nyckelord:
grav, gravhäll, häll
Material:
Kalksten, lersten
Nyckelord:
sten: kalksten, lersten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 3′ 18.5″14° 20′ 53.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64377211413985
SWEREF99TM
xy
6435034461537
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4615376435034
GeoHash
u664q885ek
GeoDNA
eaagcgtagattatggaggaac

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 3′ 12.5″14° 20′ 47.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64375391413878
SWEREF99TM
xy
6434851461433
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V4614336434851
GeoHash
u664q2qf48
GeoDNA
eaagcgtagattagtttatcgt

Lokalisering:

Placering:
I Braheskolan
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Kumlaby kyrka
Socken:
Visingsö socken
Härad:
Vista härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1080

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Visingsö, Kumlaby kyrka – Faith-Ell, Harald; Riksantikvarieämbetet; 1941-01-01
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: