Runinskrifter.net

G 364

Objektuppgifter:

Föremål:
Gravhäll
Nyckelord:
grav, gravhäll, häll
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 9′ 45.2″18° 19′ 23.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63401951652340
SWEREF99TM
xy
6340380700954
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3381286338659
GeoHash
u6jj0yns50
GeoDNA
eaagctgtagaggccttgcggt

Lokalisering:

Placering:
I korgolvet bakom altaret.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Havdhems kyrka
Socken:
Havdhems socken
Härad:
Grötlinge ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

Medeltid; 1100–1500

Övriga anmärkningar:

Hårt trampsliten, endast huvudstavar till ca 35 tecken kan skönjas.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.