Runinskrifter.net

G 368

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten i bildstenform
Nyckelord:
bildsten, fragment, runsten, sten
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 12′ 13.8″18° 21′ 21.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63448651654150
SWEREF99TM
xy
6345070702708
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3402886343176
GeoHash
u6jj3twkw9
GeoDNA
eaagctgtagagccgccgattc

Lokalisering:

Placering:
Gotlands museum (C11286).
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Gudings gård
Socken:
Alva socken
Härad:
Hemse ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

1000–1150

Vikingatid; 1000–1150

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.