Runinskrifter.net

G 90

Objektuppgifter:

Föremål:
Minneskors
Nyckelord:
kors
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 14′ 35.4″18° 30′ 54.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63496141663585
SWEREF99TM
xy
6349929712085
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3500536347191
GeoHash
u6jjtkf38v
GeoDNA
eaagctgtagcatatgcagtaa

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Sigdes
Socken:
Burs socken
Härad:
Burs ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

Medeltid; 1100–1500

Övriga anmärkningar:

Framsidan har en minuskelinskrift, den ej fullbordade runinskriften finns på baksidan.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Burs 65:1"@sv – Kennerstedt, Lars, Säve, Per Arvid"@sv; Kennerstedt, Lars, Säve, Per Arvid"@sv; 2021-05-05"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: