Runinskrifter.net

G 292

Även känd som L 1704.

Objektuppgifter:

Föremål:
Gravhäll
Nyckelord:
grav, gravhäll, häll
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 47′ 13.8″18° 47′ 37.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64108671677742
SWEREF99TM
xy
6411336725511
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3688396407152
GeoHash
u6m2exv68u
GeoDNA
eaagctgcgtgctcacacgcga

Lokalisering:

Placering:
I korgolvet
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Lärbro kyrka
Socken:
Lärbro socken
Härad:
Forsa ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

1300-talet

Medeltid; 1300–1399

Motsvarar objekt i KMR:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.