Runinskrifter.net

Vg 41

Objektuppgifter:

Föremål:
Gravhäll
Nyckelord:
grav, gravhäll, häll
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr1.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 29′ 47.8″13° 5′ 30.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64891641341795
SWEREF99TM
xy
6485583388775
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3887756485583
GeoHash
u63kcbvp99
GeoDNA
eaagcggcatgactttacaaaa

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Råda kyrkogård
Socken:
Råda socken
Härad:
Kållands härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Ca. 1100

Vikingatid; c 1100

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: