Runinskrifter.net

G 166

Även känd som L 1753.

Objektuppgifter:

Föremål:
Gravhäll
Nyckelord:
grav, gravhäll, häll
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 22′ 42.3″18° 13′ 56.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63640271645977
SWEREF99TM
xy
6364130694310
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3336016362898
GeoHash
u6hyqvkm99
GeoDNA
eaagctggccttactcgaataa

Lokalisering:

Placering:
I korgolvet
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Klinte kyrka
Socken:
Klinte socken
Härad:
Hejde ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

Första hälften av 1300-talet

Medeltid; 1300–1349

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: