Runinskrifter.net

U 989

Även känd som B 543, L 1677.

Objektuppgifter:

Föremål:
Gravhäll
Nyckelord:
grav, gravhäll, häll
Material:
Ljusgrå kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, ljusgrå kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 51′ 22.7″17° 51′ 17.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
66392091614862
SWEREF99TM
xy
6638855659898
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6598986638855
GeoHash
u6ssw2983c
GeoDNA
eaagctagcgtcggtgattggg

Lokalisering:

Placering:
I vapenhuset
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Funbo kyrka
Socken:
Funbo socken
Härad:
Rasbo härad
Landskap:
Uppland
Land:
Sverige

Datering:

1100-talet

Medeltid; 1100–1199

Övriga anmärkningar:

Prydd med kors, i ett svärd och ett obestämbart föremål står runorna.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: