Runinskrifter.net

G 32

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av gravhäll
Nyckelord:
fragment, grav, gravhäll, häll
Material:
Grå kalksten
Nyckelord:
sten: grå kalksten, kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 5′ 5.0″18° 18′ 32.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63315001651800
SWEREF99TM
xy
6331681700517
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3369296330033
GeoHash
u6jh8xuq8s
GeoDNA
eaagctgtaggagcacaaacga

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 2′ 7.8″18° 17′ 59.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63260001651447
SWEREF99TM
xy
6326178700229
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3361596324578
GeoHash
u6jh2qvxgu
GeoDNA
eaagctgtagggaactaccaac

Lokalisering:

Placering:
Under tak utanför Öjas kyrkogårdsmur.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Anderse
Socken:
Fide socken
Härad:
Grötlinge ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

1300-talet – 1400-talet

Medeltid; 1300–1499

Övriga anmärkningar:

Återfunnen i Öja prästgårds trädgård i ruinen "Munkkällaren".

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: