Runinskrifter.net

G 123

Även känd som L 1738.

Objektuppgifter:

Föremål:
Gravhäll
Nyckelord:
grav, gravhäll, häll
Material:
Ljus kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, ljus kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 27′ 7.3″18° 30′ 40.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63728541662430
SWEREF99TM
xy
6373150710654
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3506736370441
GeoHash
u6jnv4zd25
GeoDNA
eaagctgtaatacgatcctagg

Lokalisering:

Placering:
Som altarbord
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Vänge kyrka
Socken:
Vänge socken
Härad:
Halla ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

1100-talet

Medeltid; 1100–1199

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: