Runinskrifter.net

Sm ATA351-3596-2013

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Grå kalksten
Nyckelord:
sten: grå kalksten, kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
56° 39′ 27.8″16° 21′ 5.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
62813001533500
SWEREF99TM
xy
6280103582848
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V5828486280103
GeoHash
u65dk44z0y
GeoDNA
eaagcgtttatgagagtgccag

Lokalisering:

Placering:
Kalmar läns museum (KLM 45050).
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Kalmar
Socken:
Kalmar
Härad:
Norra Möre härad
Landskap:
Småland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Kan ha hittats vid södra kyrkogården i Kalmar.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI: