Runinskrifter.net

G 156

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 34′ 31.7″18° 44′ 6.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63871491675261
SWEREF99TM
xy
6387594723312
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3645526383707
GeoHash
u6jrd363m5
GeoDNA
eaagctgtacacggtatagtcg

Lokalisering:

Placering:
Ovanför tornbågskolonnens kapitäl.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Gothems kyrka
Socken:
Gothems socken
Härad:
Lina ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

1100-talet

Medeltid; 1100–1199

Övriga anmärkningar:

Inmurad så att endast en del av inskriften är synlig.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

"Gothems kyrka" – Lundh, Gunnar; 1938-01-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
"Gothems kyrka" – Lundh, Gunnar; 1938-01-01
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Gothem 219:1"@sv – Norrman, Jan"@sv; Norrman, Jan"@sv; 2021-04-27"@sv

URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: