Runinskrifter.net

G 104C

Objektuppgifter:

Föremål:
Vägginskrift
Material:
Grå kalksten
Nyckelord:
sten: grå kalksten, kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 17′ 52.6″18° 31′ 35.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63557371664023
SWEREF99TM
xy
6356056712450
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3509566353260
GeoHash
u6jjvwf88j
GeoDNA
eaagctgtagcaccagcatgga

Lokalisering:

Placering:
I södra långhusportalen.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Lye kyrka
Socken:
Lye socken
Härad:
Garda ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

1400-talet möjligen äldre

Medeltid; 1400–1499

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Lye kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1989-09-03
CC BY
URI | Kringla | Källa
Lye kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1989-09-03
CC BY
URI | Kringla | Källa
Lye kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1989-09-03
CC BY
URI | Kringla | Källa
Lye kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1989-09-03
CC BY
URI | Kringla | Källa
Lye kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1989-09-03
CC BY
URI | Kringla | Källa
Lye kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1992-08-06
CC BY
URI | Kringla | Källa
Lye kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1992-08-06
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: