Runinskrifter.net

G 378

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av gravhäll
Nyckelord:
fragment, grav, gravhäll, häll
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 14′ 44.4″18° 30′ 31.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63498751663196
SWEREF99TM
xy
6350186711693
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3496856347481
GeoHash
u6jjtjm8ng
GeoDNA
eaagctgtagcatagcgctgtt

Lokalisering:

Placering:
I sakristian
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Burs kyrka
Socken:
Burs socken
Härad:
Burs ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

Medeltid; 1100–1500

Motsvarar objekt i KMR:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.