Runinskrifter.net

G 264

Även känd som KJ 99Anm.

Objektuppgifter:

Föremål:
Bildsten med runristning
Nyckelord:
bildsten, sten
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 44′ 53.7″18° 29′ 40.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64057881660122
SWEREF99TM
xy
6406048707955
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3508906403440
GeoHash
u6m0sbergk
GeoDNA
eaagctgcggtagttgctacac

Lokalisering:

Placering:
SHM (11696), deponerad i Gotlands museum.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Martebo kyrka
Socken:
Martebo socken
Härad:
Lummelunda ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

375/400–560/570 (Imer 2007)

Urnordisk; 375–570

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Fotografi – Sören Hallgren, 1995-09-15, SHM; SHM; 1995-09-15
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – Anställd vid SHM, 1995-09-15, SHM; SHM; 1995-09-15
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: