Runinskrifter.net

G 170

Även känd som L 1750.

Objektuppgifter:

Föremål:
Gravhäll
Nyckelord:
grav, gravhäll, häll
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 24′ 46.2″18° 20′ 43.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63681041652633
SWEREF99TM
xy
6368285700916
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3405466366454
GeoHash
u6jn97wtum
GeoDNA
eaagctgtaagatgcccgcgca

Lokalisering:

Placering:
I koret
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Hejde kyrka
Socken:
Hejde socken
Härad:
Hejde ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

4 april 1506

Medeltid; c 1506

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: