Runinskrifter.net

Vg 22

Även känd som L 1581.

Förhållanden:

Parsten till Vg 21.

Objektuppgifter:

Föremål:
Gravhäll
Nyckelord:
grav, gravhäll, häll
Material:
Kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 24′ 28.5″12° 54′ 46.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
64797251330957
SWEREF99TM
xy
6476020378057
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V3780576476020
GeoHash
u63hmbffy6
GeoDNA
eaagcggcagtgcttgcatctc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Häggesleds kyrkogård
Socken:
Häggesleds socken
Härad:
Kållands härad
Landskap:
Västergötland
Land:
Sverige

Datering:

Ca. 1100

Vikingatid; c 1100

Övriga anmärkningar:

Har sannolikt utgjort ena gavelhällen jämte Vg 21.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Häggesleds kyrka – Faith-Ell, Harald; Riksantikvarieämbetet;
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: