Runinskrifter.net

G 74

Objektuppgifter:

Föremål:
Gravhäll
Nyckelord:
grav, gravhäll, häll
Material:
Ljusgrå kalksten
Nyckelord:
sten: kalksten, ljusgrå kalksten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
57° 17′ 11.3″18° 12′ 23.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
63537341644797
SWEREF99TM
xy
6353826693253
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3316406352728
GeoHash
u6hvyk9tu6
GeoDNA
eaagctggctccaatgatcgca

Lokalisering:

Placering:
På kyrkogården öster om koret.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Eksta kyrka
Socken:
Eksta socken
Härad:
Hablinge ting
Landskap:
Gotland
Land:
Sverige

Datering:

Medeltid; 1100–1500

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: